Onterecht gedetineerd

Platform voor onterecht gedetineerden en hun naasten.

Doorverwijzingen

TIP: wacht niet te lang met contact opnemen!

Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden.

Ruim 560 vrijwilligers, verspreid over heel het land, gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning.

Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.


 

Belangenorganisatie voor (ex)gedetineerden
BONJO is een vereniging met ruim zestig leden. Die leden houden zich bezig met allerlei zaken die van belang zijn voor gedetineerden en ex-gedetineerden. BONJO zet zich in voor het vrijwilligerswerk voor (ex-) gedetineerden en wil kennis daarover voor iedereen toegankelijk maken.


Sepot - schadevergoeding na sepot - Eersterechtshulp.nl

Eersterechtshulp.nl is een juridisch platform opgericht om juridische hulp bij strafrecht voor meer mensen betaalbaar en toegankelijk te maken. Eersterechtshulp.nl houdt hierbij rekening met de toenemende behoefte van de consument om online juridische informatie in te winnen en/of diensten af te nemen. Eersterechtshulp.nl biedt verdachten de mogelijkheid om anoniem op ieder gewenst moment online juridische informatie in te winnen, gratis een strafrechtadvocaat te raadplegen, verzet in te stellen tegen een strafbeschikking of gratis een schadevergoeding aan te vragen als iemand onterecht heeft vastgezeten.


Schadevergoeding na vrijspraak - Schadevergoedingnavrijspraak.nl

Schadevergoedingnavrijspraak.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland. De bij hun aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van het strafrecht. Zodoende bent u altijd verzekerd van gespecialiseerde rechtsbijstand bij u in de buurt.

Prodeo advocaat strafrecht - Prodeoadvocaatstrafrecht.nl

Prodeoadvocaatstrafrecht.nl is een initiatief van StrafrechtadvocatenNetwerk.nl, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland. Zij vinden dat ook min- en onvermogenden recht hebben op deskundige rechtsbijstand van een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Alle bij hun netwerk aangesloten advocaten zijn bereid om u pro deo bij te staan. Meld uw strafzaak geheel gratis en vrijblijvend bij ze aan, en zij brengen u in contact met een in het strafrecht gespecialiseerde pro deo advocaat.
 

Contactgroep Onterechte Beschuldigingen - COB

De COB helpt je op weg naar het vinden van alle hulp en informatie die jje nodig hebt en geeft  adviezen over het inrichten van je leven na een valse beschuldiging.Subsidiemogelijkheden ondersteuning ex-gedetineerdenDJI 

 

  

Copyright © 2015 'Onterechtgedetineerd.nl' - Alle rechten voorbehouden.