Onterecht gedetineerd

Platform voor onterecht gedetineerden en hun naasten.

Interessante links


Bajesboek

Graag attenderen wij u op de verschijning van de 7e geheel herziene druk van Bajesboek. Handboek voor gedetineerden en hun hulpverleners geschreven door Gerard de Jonge, Hettie Cremers en Judith Serrarens.  

Inhoud


Bajesboek is in de eerste plaats een vraagbaak voor gedetineerden die willen weten wat hun rechten en plichten zijn als verdachte in een huis van bewaring of als ‘afgestrafte’ in een gevangenis. Zij vinden in dit boek informatie over het voor hen geldende dagprogramma, over contacten met familie, advocaten en andere hulpverleners, over mogelijkheden tot verlof en strafonderbreking, over disciplinaire straffen en over nog veel meer. De schrijvers besteden bijzondere aandacht aan de mogelijkheden die gedetineerden hebben om in beklag en beroep te gaan tegen over hen genomen beslissingen waar zij het niet mee eens zijn.

Voor wie?


Niet alleen gedetineerden zelf, maar ook hun hulpverleners, zoals advocaten, reclasseringswerkers en maatschappelijk werkers, kunnen in Bajesboek – voor hun praktijkuitoefening belangrijke – informatie vinden over de interne rechtspositie van hun cliënten. Ook familie, vrienden en andere relaties van gedetineerden kunnen in dit boek lezen hoe het leven van hun partner, vriend, vriendin of kennis er achter de tralies uitziet en hoe zij contacten met hem of haar kunnen onderhouden.

Over de auteurs

Gerard de Jonge

 was tot zijn emeritaat bijzonder hoogleraar detentierecht aan de Universiteit Maastricht. Eerder deed hij als advocaat te Rotterdam veel beklag- en beroepszaken voor gedetineerden. Hij schreef in 1982, samen met Rino Verpalen en Hans van de Velde, de eerste versie van het Bajesboek.

Hettie Cremers

 was vanaf 1992 werkzaam bij het Bureau Rechtshulp en sinds 2001 als zelfstandig advocaat, thans bij Advocatenkantoor Cremers te ’s-Hertogenbosch. Zij voert veel beklag- en beroepszaken en soms civiele procedures voor gedetineerden. Tevens geeft zij geregeld cursussen detentierecht.  Vanaf de vijfde druk in 1999 schreef zij ook mee aan het Bajesboek.

Judith Serrarens

 is sinds 1993 advocaat te Maastricht. Tot 2015 was zij advocaat en docent bij de Advocatenpraktijk Universiteit Maastricht. Sinds 2015 werkt zij bij het kantoor Hendriks & Partners advocaten en mediators. Binnen haar (strafrecht)praktijk ligt het accent op het verlenen van rechtsbijstand aan gedetineerden en TBS-gestelden.

 

Bajesboek. Handboek voor gedetineerden en hun hulpverleners | Gerard de Jonge, Hettie Cremers en Judith Serrarens | 9789462906969 | 7e druk | 390 pagina’s | € 35,00 |

Boom juridisch |

meer informatieLees op pagina 9 het artikel 'Steun voor onterecht gedetineerden'. Een interview met O.G., een onterecht gedetineerde en zijn gedichten- en gebedenbundel 'Een hel tussen vier muren'.


Begin juli kwam het boek ‘Onschuldig Vast’ van wetenschapsfilosoof Ton Derksen over -onder andere- het fenomeen gerechtelijke dwalingen uit. In dit soort zaken zit een patroon: steeds is de bewijslast eenzijdig geïnterpreteerd. Steeds heeft men een dader willen zoeken, steeds hadden de verdachten de schijn tegen maar bleken ze toch onschuldig. “Als je eenmaal (vals) bekend hebt kan het jaren duren voordat je weer vrijgesproken wordt”.

Er zitten veel meer mensen onschuldig achter de tralies dan we beseffen. Naar schatting gaan 200 mensen per jaar ten onrechte het gevang in. “Veel mensen denken vaak dat het hen niet kan overkomen, maar dat kan dus wel”, zegt wetenschapsfilosoof en strafrechthervormer Rein Gerritsen tegen Nieuws.nl.


Joseph Oubelkas

23 december 2014, de dag dat Joseph eigenlijk pas na 10 jaar onterechte gevangenisschap vrijgelaten zou worden. Gelukkig is het anders verlopen en mocht hij op deze dag voor jongeren spreken in jeugdgevangenis Amsterbaken.

  


Re-integratie van (ex-)gedetineerden - Ministerie van VenJ

In deze animatie wordt uitgelegd hoe de Dienst Justitiële Inrichtingen en gemeenten richting geven aan de re-integratie van (ex-)gedetineerden. 

  

Copyright © 2015 'Onterechtgedetineerd.nl' - Alle rechten voorbehouden.